Kurumsal Hakkımızda

Üretim

Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde entegrasyona ilişkin uyum yasalarını çıkarırken diğer taraftan İNOKSAN sektöründe öncülük ederek Türkiye'yi yenilikler ve ileri teknolojilerle buluşturmaktadır.

Üretim

Bu çerçevede İNOKSAN 'da politika ve stratejiler kapsamında, mevcut tesislerin en ekonomik ve modern bir şekilde çalıştırılması rekabet koşullarına uygun yapılanma ve tevsi yatırımlarının tamamlanması ve yeni yatırımlara gidilmesi esas alınmıştır. Böylelikle üretimde bilgisayar destekli tasarım CAD kullanımı hayata geçirilmiş tüm üretim fonksiyonlarını içeren isler bilgi işlem sistemi ile yönetilir hale getirilmiş, ayrıca metal işleme tezgahları CNC'li yapılara dönüştürülerek ileri teknolojik revizyonlara gidilmiştir.

Gelişmiş ülkelerin kullandığı ileri teknolojiyi kullanmayı hedef olarak aldığımızdan bu teknolojinin izlenmesi, edinilmesi ve özümsenmesi bazında ileri teknolojiyi kullanmanın ve nitelikli işgücünün önemini stratejilerimizle öngörmekteyiz. Bu çerçevede üretim teknolojimiz içine FMS (Saç metal isleme esnek üretim sistemi) dahil ederek, verimlilik ve tasarımda farklıklar yaratmaktayız.

Müşteri odaklı yaklaşımlarımız gereği hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretimleri gerçekleştirecek ileri teknoloji içeren makine ekipman ve donanımla desteklediğimiz süreçlerimiz en önemli varlığımız insan kaynaklarımızla sürekli gelişme ve iyileşme faaliyetleri ile yönetilmektedir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ :

Vizyonumuzdan aldığımız güçle dün olduğu gibi bugünde dünya kuruluşu olmak yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolculukta İnoksan yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi bizi bugün ve gelecekteki hedeflerimize taşıyacak en önemli araçtır. Misyonumuzun sorumluluğunda değerlerimizden ödün vermeden her gün daha verimli daha güvenli daha ekolojik ve kullanıcı dostu mutfaklar gerçekleştirmektir.

 

İSG POLİTİKAMIZ :

İNSAN ARAÇ DEĞİL, AMAÇTIR.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm  ulusal kanun ve yönetmeliklere uyar ve uluslararası standartlar doğrultusunda hareket ederiz.
  • E.Y.S.’nin  işleyişini destekleyerek, uygulanmasını ve sürekli gelişimini sağlarız.
  • İş Kazalarına neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak amacıyla  risk analizleri yapar, önlem alır ve sürekli geliştiririz.
  • Çalışanların ve diğer  paydaşların  İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst  düzeyde tutmak amacıyla eğitir, İş ve kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlarız.
  • Acil  durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en alt düzeye indirebilmek amacıyla  yapılacak  faaliyetlerin tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlarız.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ :

Yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilincinden hareketle;

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek nesillere daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için; çevre dengesini göz önünde tutarak ekonomik büyümeyi hedeflerken çevresel kaliteyi tüm süreçlerimizde uygulayacağımız,

Çevre yaklaşımları çerçevesinde çevresel etkilere uygun teknoloji edinimi sonucunda doğal kaynakların uygun kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli önlemleri alacağımızı,

Başta  çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini standartlara uluslararası ve ulusal  yasalara uygun olarak oluşturacağımızı, ve bunu tüm süreçlerimize entegre edeceğimizi taahhüt ederiz.