Kurumsal Hakkımızda

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İnoksan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarına önem vermektedir.

 Bu bağlamda şirketimizde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmaktadır. Amacımız, sağlık ve güvenlik performansımızı sürekli iyileştirerek en üst seviyede korumaktır.

Bu kapsamda;

  • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verilmektedir.
  • İlgili tüm yasal mevzuatlara uymak konusunda gereken hassasiyet gösterilmektedir.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazaları, meslek hastalıkları ve çevre kirlenmesini önlemek için gerekli tedbirler alınmaktadır.