Kurumsal Hakkımızda

Çevre Politikamız

Yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilincinden hareketle;

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek nesillere daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için; çevre dengesini göz önünde tutarak ekonomik büyümeyi hedeflerken çevresel kaliteyi tüm süreçlerimizde uygulayacağımız,

Çevre yaklaşımları çerçevesinde çevresel etkilere uygun teknoloji edinimi sonucunda doğal kaynakların uygun kullanımı, atıkların azaltılması, geri dönüşüm sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli önlemleri alacağımızı,

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini standartlara uluslararası ve ulusal yasalara uygun olarak oluşturacağımızı, ve bunu tüm süreçlerimize entegre edeceğimizi taahhüt ederiz.


Değerlerimiz

  • Yenilikte Öncülük: 

Ulusal ve uluslararası pazarda etkinliğimizi artırmak için yeni yöntemler geliştirir, Fırsatları değerlendirir, problemleri çözer ve mükemmeli yakalamak için çalışırız.

  • Sektörün Lokomotifi: 

Yenilikçi ürün, hizmet ve uygulamalarla yol açarken, sürekli gelişim ilkesiyle öncülük rolü üstleniriz.

  • Değişime açık, katılımcı: 

Yeni fikirleri dener, değişimlere uyum gösterir, tecrübe ve bilgi birikiminden yararlanırız.

  • Kaliteli ürün, Kaliteli Hizmet: 

Toplam kalite anlayışıyla müşterilerimize en iyi koşullarla en iyi ürün ve hizmetleri sunarız.

  • Güvenilirlik: 

Söylediklerimizde ve yaptıklarımızda tutarlı davranırız. Tüm faaliyetlerimizin odağında karşılıklı memnuniyet vardır.