Kurumsal Hakkımızda

AR-GE

Sektörümüzle ilgili bütün seminer, sempozyum, çalıştaylar sıkı bir şekilde takip edilmekte ve mutlaka katılım sağlanmaktadır.

  • İnoksan'da AR-GE faaliyetleri içinde yer alan çalışmalar ISO-9001/2000 kapsamında Ürün Tasarım Prosedürü tarafından belirlenmekte ve ona uygun olarak çalışmalar düzenlenmektedir; böylece tasarım kalitesi güvence altına almaktadır. Bu kapsamda İnoksan yarattığı özgün ürünler ile ülkemizde sektöre yeni ürünler kazandırması konusunda sürekli önderlik etmektedir. Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği ürünler uluslararası pazarda rekabette başarıyı elde etmiştir.

  • Günümüzde Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapan, finansman ayıran kuruluşlar bu çalışmalarını koruma altına almak, haksız rekabetin önüne geçmek için patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescillerini yaptırmak durumundadırlar. İnoksan olarak yaptığımız her türlü tasarım Ar-Ge çalışmaları tescil ettirmektedir. Bu anlamda 35' in üzerinde endüstriyel ürün tasarımı tescil etmiştir. Halen çalışmaları devam eden yeni ürünlerimizin de tescil çalışmaları da planlanmıştır.

  • İnoksan ARGE, çevreci ve enerji tasarrufu yüksek, teknolojik ürünler tasarlamaktadır. Üniversiteler ile işbirliği içerisinde her yıl yeni projeler yürütülmektedir. Santez ve TUBITAK projeleri ise Prof seviyesinde akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

  • Saha testlerindeki ürünler sayesinde müşterilerle ve son kullanıcılarla her zaman irtibat halinde olup faydalı geri dönüşler alınmaktadır ve yeni ürünler ya da mevcut ürünler için geliştirme önerileri her seviyede personel tarafından yapılabilmektedir. Yeni fikirlere ve ürün geliştirmeye yönelik öneri sistemi ARGE bölümü tarafından yönetilmektedir.

  • Fizibilitesi uygun bulunan öneriler prosedüre uygun olarak aşamalı tasarım faaliyet planı kapsamında yürütülmekte ve gözden geçirmektedir, prototiplerin laboratuvar ve saha testlerinde şartnamelere ve hedef spesifikasyonlarına uygunluğu doğrulanmaktadır. (Gerektiğinde doğrulama testleri yurt içi veya yurt dışındaki uzman laboratuvarlarda yaptırılmaktadır).

  • Çıkan sonuçlar doğrultusunda üretim yapısı, maliyet, hedef spesifikasyonları ve kalıp aparat çalışmaları güncelleştirilmektedir.

  • Tasarım doğrulama çalışmaları bitmiş olan üründen belirlenen miktar kadar Pilot Üretim yapılır, sonuçlar değerlendirilir gerekirse modifikasyonlar yapılarak, ürün seri üretime hazır hale getirilir.

  • Ürün dosyası hazırlanmış, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescilleri yapılmış; katalog, kullanım ve servis manuelleri hazırlanmış ve uluslar arası ürün onayları ( CE v.b ) alınmış ürünler Seri Üretim kararı ile üretim programı dahil edilmektedir. Her yıl ürün portföyü tekrar gözden geçirilmekte ve portföyden çıkarılacak ve portföye eklenecek ürünler belirlenmektedir. Ürünlere ait bütün dokümantasyon, uluslararası standartlara uygun şekilde ARGE bölümünde hazırlanmaktadır.