Kurumsal Hakkımızda

İnoksan'da Kariyer

İnoksan çatısı altında çalışanların görevi ne olursa olsun ve hangi birimde çalışırlarsa çalışsın işletmedeki her çalışan, İnsan kaynakları Departmanının görev alanında önemli bir yer sahibidir.

 İnsan Kaynakları Departmanı, onların verimli ve etkin çalışmaları için yeni yöntemler geliştirmekte ve uygulamaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı bu görevi yerine getirirken belirli amaçlar gütmektedir.

Bunlar;
İnoksan’da görev yapan her bir çalışanın adil ve eşit uygulamalarla çalışanlarına hak ettiği değeri vermek. Personelinin gelişimini destekleyerek hem bireysel hem de örgütsel kaliteyi arttıran, açık ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak. Şirket hedefleriyle bireysel hedeflerini aynı paydada buluşturmak, hedeflerine ulaşmak için maksimum katkı sağlamak. Çalışanın mümkün olduğunca yaptığı işten tatmin olmasını sağlayarak İnoksan’da çalışmaktan gurur duyan bir insan kaynağına sahip olmak ve bu yapıyı sürdürülebilir hale getirmektir.

Bu amacın gerçekleşebilmesi İnoksan’da İnsan Kaynakları Departmanı aşağıdaki konulara odaklanmıştır:

  • Mevcut insan kaynağından doğru yararlanma
  • Mevcut insan kaynağını sürekli geliştirme
  • Mevcut insan kaynağını kariyer planlama
  • Mevcut insan kaynağını motive etme ve heveslendirme
  • Mevcut İnsan Kaynağını koruma
  • Potansiyel işgücünü firmaya kazandırma
  • Performans yönetimi

 

İnoksan İnsan Kaynakları Departmanı, yasa koyucunun getirmiş olduğu tüm kanuni uygulamalara özenle uyar. İnoksan çalışanı etik ve ahlaki değerlerine uygun prensiplerle çalışır. İnoksan’ın marka itibarını kavramış ve şirket dışında İnoksan markasını temsil edebilecek gerekli nitelikteki kişilerle çalışmayı tercih eder.