Gündem - Haberler

İNOKSAN, OTEL YATIRIMCILARININ İLGİ ODAĞI OLDU

İNOKSAN, OTEL YATIRIMCILARININ İLGİ ODAĞI OLDU

20 Ocak 2023 Cuma
İNOKSAN, OTEL YATIRIMCILARININ İLGİ ODAĞI OLDU

İNOKSAN, OTEL YATIRIMCILARININ İLGİ ODAĞI OLDU

Endüstriyel mutfak sektöründe ilklere imza atarak, yerel ve globalde sektörünün öncüsü olan İnoksan, 17 – 20 Ocak tarihleri arasında Antalya'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Hotel Equipment – Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'na yenilikçi ürünleriyle katıldı. Hotel Equipment – Uluslararası Konaklama ve AğırlamaEkipmanları İhtisas Fuarı'na katılan İnoksan, Türkiye'nin ilk ısı dönüşümlübulaşık makinesi ve diğer yenilikçi ürünleriyle sektör profesyonellerindenyoğun ilgi gördü. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık ve İnoksan GenelMüdürü Esra Altay Batkın fuarda sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile biraraya gelerek son dönemde büyük gelişim gösteren turizm sektörü ile endüstriyelmutfak sektörünü değerlendirdi. Türkiye'de 20.000 m² kapalı alanda kuruluteknolojik mutfak üssü bulunan, 5 kıtaya ihracat yapan İnoksan, 2023 ve sonrakidönemde AR-GE yatırımları neticesinde geliştirdiği yenilikçi ürünleriyleTürkiye pazarında büyürken bir yandan da ihracatını artırmayı hedefliyor. AR-GE yatırımlarımıza hızverdik Fuarda bu hedeflere dair bilgiler verenİnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, "Türkiye'nin 2022'de 52 milyon civarında turist ağırladığıdüşünülüyor buna paralel 2023'te de 60 milyon turist ağırlama hedefi bulunuyor.Bu gerek Antalya bölgesi gerekse de ülkemizdeki diğer turizm merkezlerimizdeyeni otel yatırımları ve mevcut otellerin yenilenme süreçlerini dehızlandıracak bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Pandemi sonrasında otelyatırımlarında yaşanan bu hareketlilik neticesinde önümüzdeki dönemdeendüstriyel mutfak pazarında yeni projelere ihtiyaç duyulacak ve sektör içpazarda büyüme oranını artıracaktır. İnoksan olarak uzun yıllardır dışpazarda 5 kıtaya yayılmış küresel bir oyuncuyuz. Kombi fırınında ilküreticisiyiz ve bu ürün özelinde küresel çapta referans gösterilen marka olduk.Bugün Almanya'dan Avustralya'ya kadar birçok farklı coğrafyada kombi fırınsatıyoruz. Bulaşık makinesi kategorisinde ise İngiltere ve Almanya'da önemlibaşarılar elde ettik ve şimdi de Amerika pazarına gidiyoruz. Türk otelyatırımcılarına da sesleniyoruz. Sektörümüz uluslararası arenada büyükbaşarılara imza atıyor. Uluslararası otel zincirleri memnuniyetle ürünlerimizikullanıyor. Biz de bu referans ile Akdeniz piyasasındaki otel yatırımcılarınınilgisini büyük mutlulukla karşıladık" dedi. Türkiye'nin ilk ısı geridönüşümlü bulaşık makinesi İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın ise fuara katıldıkları yenilikçi ürünleredair bilgiler verirken İnoksan'ın AR-GE yatırımları ile Türkiye'nin ilk ısıgeri dönüşümlü bulaşık makinesini geliştirdiklerini söyledi. Fuarda da yoğunilgi gören ısı geri dönüşümlü bulaşık makineleri ilk kullanımdan itibaren yüzde20-25 arasında enerji tasarrufu yaparak ürüne yapılan yatırımın 1 yılda geridönüşünü sağladığını belirten Esra Altay Batkın, 2023 yılı içerisinde AR-GEyatırımlarına hız vererek daha inovatif ürünler geliştireceklerini de sözlerineekledi. İnoksan'ın yenikonveksiyonlu fırın ailesi dikkat çekiyor Fuara önceliği enerji verimliliği olanyenilikçi ürünler ile katılan İnoksan, konveksiyonlu fırın ailesi ile otelyatırımcılarının ilgi odağı oldu. Bu yeni fırın serisinde bilgisayarlısimülasyonlar ile kabin içerisi analiz edilerek tüm tepsilerdeki homojenizasyonen üst düzeyde sağlandı. Diğer yandan cihazlarda kullanılan PID kontrol sistemiile de fırınların fazla enerji tüketmesinin önüne geçilerek enerjiverimliliğine daha fazla odaklanılıyor. Ayrıca, premix sistem ile birlikte degazlı cihazlarda atmosferik yanmaya göre yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufusağlıyor. Bu yıl seri üretime geçirilen sulu velavataşlı ızgaralar sayesinde kullanıcılar maksimum performansı minimum güç ilealıyor. Bir diğer yeni ürün çalışması bulaşık yıkama ürün gruplarındabulunuyor. Bu ürünlerde özelikle su tüketimine yoğunlaşılmış durumda ve yapılançalışmalar da set altı makinelerinde su tüketiminde yüzde 25 tasarruf sağlanıyor.