ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

PERFECT 700S

7KE 10S - Kuzine
7KE 10S - Kuzine
7KE 20S - Kuzine
7KE 20S - Kuzine
7KE 30S – Kuzine
7KE 30S – Kuzine
7KE10KS KARE PLEYTLİ OCAK
7KE10KS KARE PLEYTLİ OCAK
7KE20KS KARE PLEYTLİ OCAK
7KE20KS KARE PLEYTLİ OCAK
7KE11S SERAN CAMLI OCAK
7KE11S SERAN CAMLI OCAK
7KE21S SERAN CAMLI OCAK
7KE21S SERAN CAMLI OCAK
7KG 10S - Kuzine
7KG 10S - Kuzine
7KG 20S - Kuzine
7KG 20S - Kuzine
7KG 30S - Kuzine
7KG 30S - Kuzine
7IE 10S – Izgara / Düz
7IE 10S – Izgara / Düz
7IE 11S – Izgara / Oluklu
7IE 11S – Izgara / Oluklu
7IE 20S – Izgara / Düz
7IE 20S – Izgara / Düz
7IE 21S – Izgara / Oluklu
7IE 21S – Izgara / Oluklu
7IE 22S – Izgara / ½ Düz + ½ Oluklu
7IE 22S – Izgara / ½ Düz + ½ Oluklu
7IG 10S – Izgara / Düz
7IG 10S – Izgara / Düz
7IG 11S – Izgara / Oluklu
7IG 11S – Izgara / Oluklu
7IG 20S – Izgara / Düz
7IG 20S – Izgara / Düz
7IG 21S – Izgara / Oluklu
7IG 21S – Izgara / Oluklu
7IG 22S – Izgara / ½ Düz + ½ Oluklu
7IG 22S – Izgara / ½ Düz + ½ Oluklu
7LG 10S – Izgara / Lavataşlı
7LG 10S – Izgara / Lavataşlı
7LG 20S – Izgara / Lavataşlı
7LG 20S – Izgara / Lavataşlı
7ZG10S SULU IZGARA
7ZG10S SULU IZGARA
7ZG20S SULU IZGARA
7ZG20S SULU IZGARA
7ZG30S SULU IZGARA
7ZG30S SULU IZGARA
7OG 10S – Show Ocağı
7OG 10S – Show Ocağı
7OG 10W S– Wok Ocağı
7OG 10W S– Wok Ocağı
7OE10WS İNDÜKSİYONLU WOK OCAK
7OE10WS İNDÜKSİYONLU WOK OCAK
7OE10IS İNDÜKSİYONLU OCAK
7OE10IS İNDÜKSİYONLU OCAK
7OE20IS İNDÜKSİYONLU OCAK
7OE20IS İNDÜKSİYONLU OCAK
7BE 10S – Sos Benmari
7BE 10S – Sos Benmari
7BE 20S – Sos Benmari
7BE 20S – Sos Benmari
7BG 20S – Sos Benmari
7BG 20S – Sos Benmari
7FE 10S - Fritöz
7FE 10S - Fritöz
7FE 10DS - Dijital Fritöz
7FE 10DS - Dijital Fritöz
7FE 20S - Fritöz
7FE 20S - Fritöz
7FE 20DS - Dijital Fritöz
7FE 20DS - Dijital Fritöz
7HE10S - Patates Dinlendirici
7HE10S - Patates Dinlendirici
7ME 20S – Makarna Pişirici
7ME 20S – Makarna Pişirici
7ME 10S – Makarna Pişirici
7ME 10S – Makarna Pişirici
7TN 05S – Ara Tezgah
7TN 05S – Ara Tezgah
7TN 10S – Ara Tezgah
7TN 10S – Ara Tezgah
7TN 20S – Ara Tezgah
7TN 20S – Ara Tezgah
7TC 10S – Ara Tezgah/ÇEKMECELİ
7TC 10S – Ara Tezgah/ÇEKMECELİ
7TC 20S – Ara Tezgah/ÇEKMECELİ
7TC 20S – Ara Tezgah/ÇEKMECELİ
7TE 10S – Ara Tezgah/EVYELİ
7TE 10S – Ara Tezgah/EVYELİ
7GA10 ALT STAND
7GA10 ALT STAND
7GA20 ALT STAND
7GA20 ALT STAND
7GA30 ALT STAND
7GA30 ALT STAND
7GA40 ALT STAND
7GA40 ALT STAND
Menüyü Kapat
YUKARI
ÇIK

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.