ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

HABER DETAYI
İnoksan

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık’tan gençlere tavsiye:

Hedefinizi belirleyin ve risk alın!

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ İnsan Kaynakları Topluluğu’nun düzenlediği İnsan Kaynakları Kongresi’nde gençlerle buluştu.

İnoksan’ın doğuşundan bugüne kadar geride kalan önemli kilometre taşlarını üniversitelilerle paylaşan Vehbi Varlık, geleceğin profesyonellerine tavsiyelerde de bulundu.

 

Endüstriyel mutfak sektöründe 35 yılı geride bırakan ve yenilikleriyle sektöre yön veren İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Uludağ Üniversitesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ İnsan Kaynakları Topluluğu’nun (Ulinka) düzenlediği İnsan Kaynakları Kongresi’nde gençlerle bir araya geldi.

Geleceğin iş insanlarına kendi yaşadığı tecrübeleri ve İnoksan’ın doğuş hikayesini anlatan Vehbi Varlık, gençlere iş dünyasıyla ilgili tavsiyelerde de bulundu.

1980 yılında kurdukları İnoksan’da 3 kişi olarak çıktıkları yolculukta bugün 400 kişiye ulaştıklarını belirten Varlık, 6 büyük şehirde bölge müdürlüğü bulunan, 5 kıtaya ihracat yapan, 60 farklı yabancı firmanın temsilciliğini üstlenen, Türkiye’de 40 perakende bayi, 90 yetkili teknik servis ağına sahip olan bir firma olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Varlık: Başarı için uzmanlık alanınıza odaklanın…

Panelde geleceğin profesyonellerine tavsiyelerde de bulunan Varlık, doğru stratejinin fazla satmak değil karlı satmak üzerine kurulması gerektiğini dile getirdi. Varlık, “İş dünyasında adım attığınızda giderlerinizi ve stoklarınızı kontrol etmek, verimliliği ve yenilikçiliği artırmak için çalışmalısınız. Öte yandan firmanızda çalışan personellerin görüşlerini asla göz ardı etmemelisiniz. En önemli konu ise başarıya ulaşmak için uzmanlık alanıza odaklanmalısınız” dedi.

Öte yandan geriye baktığında, iniş çıkışlarıyla zorlu bir zirve yürüyüşünü gerçekleştirdiğini söyleyen İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, yarını düşünen yönetim anlayışlarıyla kolay elde etmedikleri başarıyı yıllarca muhafaza edip, daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

 

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.