ÇAĞRI MERKEZİ
0850 290 44 00

AKSESUARLAR

XF-D10/XFD20 - DAVLUMBAZ
XF-D10/XFD20 - DAVLUMBAZ
FGM 101 / FGM 201 - MAYALAMA DOLABI
FGM 101 / FGM 201 - MAYALAMA DOLABI
FGM 100-Mayalama Dolabı
FGM 100-Mayalama Dolabı
FGA 101D/FGA 201S/FGA 102D/FGA 202D - DOLAPLI STAND
FGA 101D/FGA 201S/FGA 102D/FGA 202D - DOLAPLI STAND
FGA 101D/FGA 201S/FGA 102D/FGA 202D - DOLAPLI STAND
FGA 101D/FGA 201S/FGA 102D/FGA 202D - DOLAPLI STAND
FGA 100 - Fırın Standı
FGA 100 - Fırın Standı
PS 6095 - AÇIK STAND
PS 6095 - AÇIK STAND
PS 8095 - AÇIK STAND
PS 8095 - AÇIK STAND
XF-B10/XF-B20 - ARA KAPAMA BAZASI
XF-B10/XF-B20 - ARA KAPAMA BAZASI
FKA 011I/FKA 021I - TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ
FKA 011I/FKA 021I - TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ
FKA 040I - TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ
FKA 040I - TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ
FKA 020I - TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ
FKA 020I - TEPSİ İSTİF ÜNİTESİ
FKA 040K-46 – Kombi Fırın Arabası
FKA 040K-46 – Kombi Fırın Arabası
FKA 040T - TEPSİ TAŞIMA ARABASI
FKA 040T - TEPSİ TAŞIMA ARABASI
FKA 020T - TEPSİ TAŞIMA ARABASI
FKA 020T - TEPSİ TAŞIMA ARABASI
FKA 011T/FKA 021T - TEPSİ TAŞIMA ARABASI
FKA 011T/FKA 021T - TEPSİ TAŞIMA ARABASI
XF-K10/XF-K20 - TEPSİ ARABA İSTİF KIZAK KİTİ
XF-K10/XF-K20 - TEPSİ ARABA İSTİF KIZAK KİTİ
XF-T10/XF-T20 - TEPSİ İÇ KİTİ
XF-T10/XF-T20 - TEPSİ İÇ KİTİ
GIO-2016273 - TERMAL ÖRTÜ
GIO-2016273 - TERMAL ÖRTÜ
FKA 040KT – Kombi Fırın Arabası (Banket)
FKA 040KT – Kombi Fırın Arabası (Banket)
XF-D - DETERJAN
XF-D - DETERJAN
Menüyü Kapat
YUKARI
ÇIK

Hafta İçi Her Gün Çağrı Merkezimiz Hizmetinizde !

TEKLİF AL

MARKALARIMIZ

Tanıtım Filmimizi İzleyin

Bizi Arayın 0850 290 44 00

Bizi Takip Edin

TEKLİF İSTEME FORMU İLE KİŞİSEL VERİLERİNİ İLETEN SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer BURSA adresinde mukim Şirketimiz İnoksan Satış Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait www.inoksan.com adresinde bulunan “Teklif İste” sekmesindeki formun doldurulup iletilmesi suretiyle tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, E-posta ve Şehir), Müşteri İşlem (Mesaj İçeriği, Firma Adı) verileriniz iletmiş olduğunuz Teklif isteme talebinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait www.inoksan.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan veri sahibi olarak sizler yani ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde sizlerle iletişim kurulması, talebinizin takibinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz Topluluk Şirketlerimizle paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Işıktepeosb Mahallesi Eflatun Cadde No: 5 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.